Poruka Dobrodošlice

Poštovani,

Moje ime je Jadranko Brkić i ja želim da Vam izrazim iskrenu dobrodošlicu na vebsajt Kampanje za Slobodu i Prosperitet u Bosni i Hercegovini i da vam kažem nešto o razlozima postojanja i radu ove organizacije.

Simptomi

Kada se osvrnemo na danasnju situaciju u Bosni i Hercegovini, sasvim je jasno da se neprestano vrtimo u krug, i da su sve ideje naših nevjerovatno nesposobnih političara već davno iscrpljene. Političko uređenje na snazi i vlasti Bosne i Hercegovine su u proteklih deceniju i pol uspjeli dovesti našu državu do ruba propasti. Uprkos pada Sovjetskog Saveza i SFRJ prije dvije decenije, mi još uvijek vjerujemo i uzdajemo se u socijalizam.

Stoga za sve politicke stranke ideje kao sto su prestanak pravljenja neispunjivih obecanja ili ispoljavanje namjera o smanjenju uloge rada države jednake političkom samoubistvu i kao takve su nezamislive. U namjeri da postignu bilo kakav napredak, stranke na vlasti su koristeći konvencionalnu mudrost države kao odgovora za sve naše probleme uspjele nametnuti vladu u sve aspekte našeg života, i pri tome oduzimajući našu individualnu slobodu i plodove našeg rada. Zauzvrat, dobili smo siromaštvo, korupciju, ovisnost o državi, propalu ekonomiju, rekordnu nezaposlenost od preko 50%, i katastrofalne socijalne programe. Naša ekonomija je u neredu, kontinuirano gušena državnom birokracijom koja porezuje svaku marku koja se potroši, i reguliše svaku ekonomsku aktivnost.

Imamo hroničnu korupciju na svim nivoima vlasti, od policajaca i lokalnih opštinara pa sve do najviših vladinih zvaničnika. Ohrabreni novim stepenom nemoći i nemarom građana da drže vladu odgovornom za njene postupke, političari sve smijelije i otvorenije pljačkaju šta stignu. Ludilo se i dalje nastavlja i država polako tone u propast. U toku cijelog svog postojanja, od Dejtonskog sporazuma 1995 godine do danas, naša vlada nije pokazala namjeru za izgradnjom sistema mjera za nadgledanje rada same vlade i unapređenje njenih postupaka, u svrhu postizanja veće efikasnosti, transparentnosti i odgovornosti.

Naše nesposobne političke stranke u vlasti tradicionalno krive jedni druge za svoje neuspjehe. Oni su uvijek u neslozi kada se radi o bilo kojem političkom problemu, dajući lažnu sliku da postoji velika razlika među njima i da glasači imaju izbor. Međutim njihova osnovna filozofska stajališta su identična, nacionalistička i socijalistička. Pravo neslaganje je oko toga koja stranka treba da bude na vlasti, i troši novac građana. Političke optužbe, protuoptužbe, i diskusije oko optužbi i protuoptužbi imaju prednost u odnosu na diskusiju i riješavanje stvarnih gorućih problema Bosne i Hercegovine. Partije u vlasti iskazuju otvorenu pristrasnost prema određenim etničkim grupama, prijete ratovima i šire mržnju i nacionalizam među građanima.

Sve ove navedene činjenice nisu problemi Bosne i Hercegovine, već su samo simptomi njenih pravih problema.

Pravi Problemi

U suštini postoje dva međusobno povezana problema koji su odgovorni za loše stanje u našoj zemlji. Jedan od problema je: građani bez političke moći, nezainteresovani u vladu. Drugi problem je: velika i moćna vlada, nezainteresovana u građane.

Pošto nikada nije imao pravu političku moć da utiče na vlast, narod je uvijek bio poslušan sluga države. Stoga kada je riječ o pitanjima politike i vlade, većina ljudi ne obraća nikakvu pažnju. Veliki broj naših građana su apatetični, nezainteresirani, i neinformirani. Ljudi odbijaju da misle svojom glavom, puštajući medije da za njih formulišu njihove političke stavove. Ljudi odbijaju da se brinu o sebi, dopuštajući političare da troše njihov novac i upravljaju njihovim životima.

Mnoge decenije socijalizma ugravirale su vjeru u vladu kao velikog staratelja o narodu. Građani vide vladu kao odgovor na sve njihove probleme, i uvijek zahtijevaju da država za njih nešto učini. Ali potpuno su ravnodušni i ne razmišljaju o mogućim negativnim posljedicama. Međutim političari rado reaguju i pod izgovorom pomaganja građanima donose nove zakone i daju sebi još veća ovlaštenja. Pošto nisu naučili apsolutno ništa iz istorije, građani brzo padaju na prazna obećanja za besplatne usluge države, ne primjećujući nove poreske obaveze i daljnji gubitak slobode. Sa novim ovlaštenjima pri ruci, političari brzo zaboravljaju svoja obećanja i predaju se prodaji svojih novih usluga najvišim ponuđačima i pomažući se sa novcem poreskih obveznika.

Ovo ne znači da su sve akcije vlade zlonamjerne i da su svi političari loši. U stvari, državni programi su skoro uvijek namjenjeni za dobrobit naroda, i većina političara su dobri ljudi, sa najboljim mogućim namjerama. Međutim, i građani i političari često ocjenjuju državne programe po njihovim namjerama, a ne cijene ih po njihovim rezultatima. Svi znamo da je put u pakao popločan dobrim namjerama, i stoga vrijedi naglasiti da ono što zvuči dobro za uho nije uvijek u najboljem interesu države, i da pošteni političar uvijek ne proizvede politiku sa dobrim rezultatima.

I šta se dešava kada vlada ne uspije? Građani štrajkuju i zahtijevaju više novca da se potroši u nefunkcionalne vladine programe. To je tradicionalna praksa liječenja simptoma i povećavanja problema koja se samo vrti u krug. To je kao ljekar kada pacijentu raka daje lijek protiv bolova, a rak je još uvijek prisutan i raste. Rak je u ovom slučaju velika vlada, i istorija je dokaz da vlada uvijek postiže loše rezultate.

Kada se stvari okrenu nagore i postanu nepodnošljive, građani počnu pozivati na svrgavanje vlade i izbacivanje naših nesposobnih političara na ulicu. Mnogi građani koji su toliko razočarani našom vladom i voljeli bi vidjeti da se to i desi. Oni ne samo da su potpuno ravnodušni o tome kakve promene bi time dobili, već su i potpuno nesvjesni da su sami građani ti koji su tražili od vlade da nešto uradi za njih na prvom mjestu. Za njih, svaka nova vlast je bolja nego ova postojeća. Međutim istorija je puna primjera sa krvoprolićima, u kojima su se ljudi podigli i zbacili jednog tiranina samo da bi drugi došao na njegovo mjesto. Ovo je tačno čak i danas, gde građani mirno biraju različite stranke u nadi da će doći do promena. Ali u stvari ništa drugo osim tiranina se nikada ne mijenja, jer građani odbijaju da misle svojom glavom. Stoga će se istorija zasigurno ponavljati, jer jedino što ikada možemo naučiti iz istorije je da nikada ništa ne naučimo iz istorije.

Potreba za Promjenama

Nakon svih ovih godina očiglednog nemara, opresivne birokracije, i nezaustavljive korupcije, sasvim je jasno da vlada sama sebe nikada neće promijeniti. Bosna i Hercegovina očajno čeka na nekoga ko će joj pokazati novi bolji smijer za bolje rezultate u vladi. Inicijativa za prave projmene mora da doći od građana. Ako građani ne učine ništa stvari će ostati iste. Ako građani ne učine ništa, oni će nastaviti da živi u bijedi i očajanju, i nastaviti i dalje polako da napušta zemlju u potrazi za normalnim životnim uslovima.

Lekcija iz Istorije

Sloboda je izuzetno rijetka pojava. Gledajući nazad u svjetsku istoriju, teško je naći mjesto na zemaljskoj kugli koje u najvećem dijelu svoga postojanja nije živilo u tiraniji. Teritorij Bosne i Hercegovine u svojoj dugoj istoriji nikada nije poznavao ništa drugo osim ugnjetavanja od strane tiranina i velikih socijalistickih vlada, uključujući i sadašnje vrijeme. U novijoj svjetskoj istoriji postoji sam jedno političko uređenje koje je uistinu služilo narod umjesto vladanja njime. Pred kraj 18 vijeka, Američki utemeljivači osmislili su politički sistem zasnovan na individualizmu – filozofiji slobode pojedinca, politički sistem sa minimalnom vladom koji je proizveo najslobodniju i najprosperitetniju državu na svijetu. To nikako nije savršen sistem, ali je superioran u odnosu na bilo koji drugi oblik vlade koji je ikada postojao.

Solucija

Kao što već sigurno postaje očigledno, sloboda je neophodan sastojak za prosperitet svakog drustva. Mi ljudi Bosne i Hercegovine nismo slobodni, mi smo sluge naše tiranske vlade. Možda bi naša zemlja mogla imati koristi od kopiranja nekoliko ključnih ideja koje su sproveli Američki osnivači? Apsolutno! Naša država bi morala imati cilj da svojim građanima konačno vrati njihovu slobodu u ovom 21. stoljeću.

Ova ideja zahtjeva da građani Bosne i Hercegovine prestanu sanjati i počnu obraćati pažnju na politiku i državu. Građani trebaju da izađu iz svoje apatije i shvate da je velika vlada problem, i da su građani riješenje. Tek kada građani shvate da je velika socijalistička vlada neuspela ideja, i da su ljudi zakoniti gospodari i vlada je njihov sluga, samo tada može doći do stvarnih promjena. Samo kada su ljudi slobodni, oni će moći da se podignu u prosperitet.

Način Ostvarenja

Prvi korak ka postizanju slobodne i prosperitetne Bosne i Hercegovine je da se naši građani upoznaju sa principima individualizma i slobode pojedinca, osnovni ljudski ideali koje su im stoljećima bile uskraćivane. Kampanja za Slobodu i Prosperitet BiH je osnovana upravo za ovu svrhu. Mi smo libertijanska organizacija posvećena edukaciji građana Bosne i Hercegovine o prednostima slobodnog društva, maksimalne individualne slobode, ekonomije slobodnog tržišta, i minimalne ograničene vlade.

Ciljevi naše edukacione kampanje su podizanje naših građana iz njihove apatije, i njihovo opremanje sa znanjem i hrabrošću da postanu instrument za neophodne promjene u državi. Da im pomognemo da se odupru prepakiranoj propagandi korumpiranih političara i njihovih savezničkih medija, i podstaknemo ih da osnuju svoje političke stavove. Da pomognemo građanima da povrate samopouzdanje i vjeru u sebe, da postanu vlasnici svoje individualne slobodu koja im zakonski pripada, da smanje vladu na njenu osnovnu ulogu i da je učine odgovornom za sve njene akcije. Ohrabriti građane da prestanu glasati za najmanje zlo, jer bilo kakvo zlo uvijek ostaje zlo. Da pomognemo građanima da oni sami postanu instrumenti promjena koje zele i koje zaista zaslužuju.

Ono što mi nudimo je istorijska i činjenična istina o velikoj vladi, kao i rješenja za sve njene probleme iz perspektive pojedinca, kao jedinog pravog vladara svog života, svoje imovine, i svoje sudbine.

Na svakome od Vas da izvučete svoje zaključke o svemu što naša obrazovna kampanja za slobodu i prosperitet predlaže, i donesete svoje odluke za sebe.

Poziv na Akciju

Činjenica da ne postoji ni jedan politički pokret u Bosni i Hercegovini koji bez pardona brani istinske principe individualne slobode i male vlasti, to naš rad čini utoliko mnogo važnijim i hitnijim. Od Vas tražimo da uložite nešto vašeg dragocjenog vremena i pažljivo pogledate sadržaj našeg vebsajta, i da saznate o libertarijanskoj perspektivi naše nepodnošljive velike vlade. Ukoliko Vam ideje individualizma i minimalne vlade postanu atraktivne, zahtjevamo od Vas da nam se pridružite u našoj intelektualnoj borbi za srca i umove naših građana, kako bi skupa proširili ovu istinsku poruku slobode, i skupa pomogli usmjeriti Bosnu i Hercegovinu na ispravni put prosperiteta. Još jednom dobrodošli i veliko hvala na vašem vremenu i interesu.

Za slobodu,

Jadranko Brkić