Kojim Putem do Prosperiteta u BiH?

Sažetak ključnih tački superiornosti male vlade u odnosu na veliku vladu:

 

Loše: Velika Vlada (ogromna moć države)

 

“Socijalizam” je nasilna preraspodjela bogatstva. To je nepravedan, rasipnički i neefikasan oblik velike vlade.

 

“Demokracija” je vladavina od strane naroda - vladavina većine, na štetu manjina. Demokracija promoviše neravnopravnost i nacionalizam.

 

“Socijaldemokratija” je socijalizam za dobrobit većine.

 

“Socijalna država” je karakteristika socijalizma i socijaldemokratije, namjenjena da stavi moć u ruke vlade koja je zadužena za brigu o svim građanima. Socijalna država znači “Velika Vlada.”

 

Velika vlada je ogromna institucija koja nije odgovorna nikome. Ona pretpostavlja da je vlada vladar, a da su ljudi njene sluge.

 

Teorijski, velika vlada vodi računa o svima, pazeći da svako stigne na cilj u isto vrijeme. (da svi podjednako imaju)

 

U stvarnosti, velika vlast koristi silu da liši pojedince njihove imovine i slobode. Velika vlada sputava individualnu kreativnost, produktivnost, i želju za unapređenjem pojedinca. Velika vlada stvara naciju zavisnih ljudi koji nisu u stanju da se sami brinu o sebi.

 

Velika vlada je skupa. Ona pruža socijalne usluge bazirane na monopolističkom modelu, koje deluju van slobodnog tržišta, zaštićene od konkurencije. Velika vlada građanima uskraćuje izbor, praveći tržišnu konkurenciju nezakonitom i tako primorava građane da koriste samo socijalne usluge koje pruža država. Ovakvi uslovi omogućavaju vladi da iz godine u godinu prolazi sa nedovoljnim i nekvalitetnim radom i ostane u poslu bez potrebe za reformom i poboljšanjem usluga. Zloglasni primjeri: javno obrazovanje, zdravstvo i penziono.

 

Velika vlada reguliše ekonomiju i davi produktivnost privatnih biznisa, a čime se sputava stvaranje novih radnih mjesta.

 

Velika vlada je izuzetno moćna i izuzetno korumpirana. Sa toliko velikom vlasti, političari imaju odriješene ruke da prodaju moć i usluge najvišim ponuđačima.

 

Velika vlada nije ništa drugo nego tiranija i siromaštvo!

 

 

Dobro: Mala Vlada (minimalna moć države)

 

Suprotno od velike vlade je “Mala Vlada.” Suprotno od tiranije i siromaštva je “Sloboda i Prosperitet.” Mala vlada znači sloboda i prosperitet.

 

Mala Vlada je mala institucija ograničena na zaštitu života, slobode, i imovine pojedinca.

 

Mala vlada štiti sve pojedince, umesto služenja većine i posebnih interesnih grupa.

 

Mala vlada znači maksimalni stupanj lične slobode i lične odgovornosti.

 

Mala vlada je jednostavna i jeftina.

 

Mala vlada je ekonomična i efikasna.

 

Mala vlada je odgovorna.

 

Mala vlada znači da vlast ostaje u rukama naroda, što čini vladu manje sklonoj korupciji i prodaji usluga koje ne posjeduje.

 

Mala vlada omogućava i podstiče samopouzdanje i stvaranje bogatstva.

 

Mala vlada podstiče individualnu kreativnost, dobrovoljnu saradnju i produktivnosti.

 

Mala vlada promoviše jednakost mogućnosti, napredak i prosperitet.

 

Mala vlada se ne upleće u afere privatnih preduzeća, ostavljajući ih na miru da stvaraju bogatstvo i nova radna mjesta.

 

Mala vlada znači individualna sloboda i prosperitet za sviju.

 

napravite odabir tema navedenih ispod da biste saznali više o tome zašto su mala vlada i maksimalna sloboda jedino pravo rešenje za prosperitet Bosne i Hercegovine:

Velika Vlada: Izvor Tiranije i Siromaštva

Mudar čovjek je jednom definisao “ludilo” kao stalno ponavljanje jedne te iste stvari i očekivanja drugačijih rezultata. Od izbora do izbora narod Bosne i Hercegovine izabire iste stranke i iste korumpirane političare u vlast i nada se da će možda ovaj put stvari biti drugačije.  Takvo postupanje i uvjerenje je očigledan primjer “ludila”.

Istina je da je naš narod kroz mnoge generacije indoktriniran sa socijalističkim idejama, i zato smo prirodno skloni viđenju državne vlasti kao odgovor na sve naše probleme. Kad god se suočimo sa novim problemom, očekujemo od vlade da ga riješi za nas. Pod izgovorom da čine plemenitu stvar i brinu se o narodu, političari presretno skaču na mogućnost da sebi dodjele još veće političke moći.

Čak i pored toga, namjera političara da pomognu građanima je gotovo uvijek dobronamjerna. Međutim, problem je u tome što smo mi građani skloni rasuđivati o postupcima vlasti na osnovu njihovih dobrih namjera, a ne na osnovu postignutih rezultata.

Obećanja političara da će građanima obezbijediti besplatne stvari su za građane neodoljiva, a svi znamo da ništa nikada nije besplatno, i da Deda Mraz ne postoji. Ova istina doista zvuči okrutno, pogotovo za malu djecu, ali činjenica je da je ona istinita, Djeda Mraz uistinu ne postoji, i nista na svijetu nije besplatno. Vlada ne stvara bogatstvo, već ga samo troši i raspodjeljuje. Sve bogatstvo jedne države stvorili su njeni vrijedni građani. Stoga da bi ispunili svoja obećanja političari moraju da se ponašaju kao Robin Hud, i koriste zakon i silu vlasti da oduzmu bogatstvo od onih koji imaju i daju ga onima koji nemaju.

A plemeniti Robin Hud je toliko zauzet sa zbrinjavanjem siromašnih da on uopšte nema vremena da uzgaja i proizvodi hranu za svoje potrebe. Dakle on ne samo da raspodeljuje bogatstvo, već se njime i hrani. Stoga vrijedi postaviti pitanje da li ima mogućnosti da se ovaj slavni i plemeniti junak više brine o sebi nego svojim štićenicima? To zasigurno izgleda tačno kada je riječ o vladi Bosne i Hercegovine.

Zatim tu je i neosporno pitanje monopola. Kada vlada obezbeđuje usluge, ona koristi svoju moć da bi obezakonila i eliminisala konkurenciju od ulaska na tržište. Bez konkurencije i potrebe da brine o snagama slobodnog tržišta, vlada je slobodna da pruža nekvalitetne i nedovoljne socijalne programe bez straha da će ostati bez posla. Ona tjera sve svoje radne građane da plate za njene monopolističke usluge, bez obzira da li oni imaju potrebu za njima i da li ih koriste ili ne. Kada se građani pobune i zatraže bolje usluge, vlada odgovori sa utrošenjem još većih suma novca da popravi ono što je već preskupo i nepopravljivo.

Da i ne spominjemo činjenicu da vlada ne mari za efikasno trošenje novca poreskih obveznika. Zašto bi marila kada potrošena sredstva nije nikad ni zaradila. Kao što je Nobelovac Milton Friedman famozno iskazao: “niko ne troši tuđi novac pažljivo i efikasno kao što troši svoj vlastiti.

Sa ovako velikom i rasipničkom vlasti, koja maksimalno oporezuje građane, obećavajući i davajući toliko besplatnih izdataka lijenjivcima i onima koji nisu rođeni pod srećnom zvijezdom, teret koji pada na već prekomjerno oporezovani segment produktivnog društva je ogroman. U zemlji kao što je naša, sa velikom vladom i socijalnom državom, naš vrijedni narod gubi podsticaj da radi i umesto toga dobija podsticaj za ljenost i stojanje u redu za vladine izdatke. Odjednom je onih koji proizvode sve manje i manje, a gladnih usta koja čekaju da se nahrane je sve više i više. Zašto raditi kada će se vlada pobrinuti za sve nas? Ravnopravnost na ciljnoj liniji, socijalna pravda u svome najboljem izdanju! Mi i dalje upražnjavamo dobru staru komunističku doktrinu Karla Marksa: “od svakog u skladu sa njegovim sposobnostima, svakome u skladu prema njegovim potrebama.”

Nakon više od dvije decenije od pada Sovjetskog Saveza, i više od decenije demokratcije u Bosni i Hercegovini, naša država uspjela je da ostane socijalistička kao i u prethodnih pola vijeka. Ovaj nastavak oslanjanje na socijalizam i veliku vladu nastavlja pružati iste prepoznatljive rezultate koji su postizani za vrijeme Socijalističke Federativne Republike Jugoslavije.

Slijedeće su primjeri nekih važnijih državnih programa i njihovih dobro poznatih rezultata:

Upravljanje ekonomijom i zaposlenošću:

Kao i u svakoj drugoj socijalističkoj državi, od vlade Bosne i Hercegovine se očekuje da uravlja ekonomijom i osigura punu zaposlenost njenih građana. Kada je čak i komunistička Kina shvatila činjenicu da u svijetu prosperiraju samo one ekonomije koje su zasnovane na kapitalizmu slobodnog tržišta, kao i da nova radna mjesta mogu stvoriti samo biznismeni, potpuno je začuđujuće da mi niti nakon sveg ovog vremena ne odustajemo od socijalizma i državnog upravljanja ekonomijom. Vlada BiH negativno utiče na ekonomiju tako što koristi zakon da sputava privatni sektor. Građani mogu biti zahvalni isključivo vladi zbog razloga što je nezaposlenost u Bosni i Hercegovini u toku protekle decenije iznosila više od 50%.

Dakle, očigledno pitanje koje se javlja je: da još uvijek treba da se oslanjamo na vlast da upravlja našom privredom i stvara radna mjesta? Ili je vrijeme da se ugledamo na komunističku Kinu i pustimo tržište da se samo reguliše i da obrtnici neometano posluju i stvaraju nove prilike i nova radna mjesta. Zašto platiti velike masne plate državnim zvaničnicima kada očigledno nisu u stanju da rade stvari koje na prvom mjestu nipošto ne bi smjeli da rade?

Obrazovanje:

Sa izuzetkom nekolicine privatnih škola, vlada BiH ima potpunu kontrolu i monopolij nad obrazovanjem u našoj zemlji. Zaštićeno od konkurencije, državno školstvo pruža loše obrazovne usluge svojim građanima. Nastavnici državnog školstva upravljaju moćnim sindikatom učitelja, i putem njega koriste političku moć da utiču na javno finansiranje škola i odupru se konkurenciji škola iz privatnog sektora. Loše škole i loši nastavnici stoga mogu neometano i dalje da nastave sa radom. Javne škole su odgovorne samo vladi, a ne roditeljima učenika. Vlada obavezuje sve škole, uključujući i one privatne, da rade u skladu sa nacionalnim planom i programom, i tako umanjuju različitosti među skolama i spotiču motivisanost i performanse nastavnika. Prosvjetna politika, zasnovana na sistemu gdje jedan sistem važi za sve, obezbjeđuje da sve škole pružaju isti kvalitet obrazovanja, što proizvodi obrazovnu jednakost za sve studente, bez mogućnosti za razvoj specijalnog talenta. Ova jednakost takođe ostavlja roditelje i učenike bez pravog izbora škola, što uništava potrebu skola da se bave inovacijom, unaprijeđenjem, i konkurentnosti u edukaciji. Zasto ulagati trud kada je i minimum dovoljan i kada niko ne mari. Da li trebamo i dalje dopustiti da vlada BiH i dalje traći novac građana, pružanjem obrazovanja lošeg kvaliteta, i ne pružajući nikakvog izbora u vezi kako i gde da obrazujemo našu djecu?

Zdravstvena zaštita:

Vlada drži monopol i u zdravstvu. Kao i u ranijem primjeru, nedostatak tržišnih snaga omogućava vladi da manjka u pružanju zdravstvenih usluga. Oni koji nisu zdravstveno osigurani skupo plaćaju zdravstvene usluge.

Međutim ni oni koji imaju zdravstvena osiguranja nisu u mnogo boljoj prilici. Zdravstvena zaštita je nedovoljno financirana zbog čega zdravstveni radnici često štrajkuju. Zdravstvene ustanove u takvim situacijama često odbijaju da prihvate i liječe pacijenate, čak i one u kritičnom stanju. Kada je zdravstvena njega dostupna, ona je neadekvatna i nekvalitetna. Treba i dalje da se oslanjamo na nepopravljivo socijalizovano zdravstvo?

Penziono:

Vlada BiH ima apsolutnu vlast nad penzijskim zakonom i sredstvima građana, samovoljno namečući poreske stope i iznose koje penzioneri dobijaju. Prosječni penzioner prima penziju koja je dovoljna za sprečavanje gladi i plaćanje mjesečnih računa, što ga drži neposredno iznad linije siromaštva. Međutim, prosječna mirovina penzionisanih vladinih službenika je 8 - 10 puta veća od mirovine običnog smrtnika. Važno je pomenuti i to da naša velika i korumpirana vlada nemože stati u kraj penzionisanju lica koji nemaju prava niti ispunjene uslove za penzionisanje. Da li je došlo krajnje vreme da se privatizuje državni penzioni sistem i stavi pod kontrolu pojedinca koji će sam znati odlučiti koliko novca da izdvaja i koliko da koristi kada za to dodje potreba?

Ostali društveni problemi:

Visok stepen nacionalizma i podjele među etničkim grupama rezultira u borbi za vlast i nepoštivanje manjina. Naša vlada (čitaj: političke partije na vlasti) pogoršavaju ove probleme ispoljavanjem otvorene pristrasnosti prema većinskim etničkim grupama, kako na nacionalnom tako i na lokalnim nivoima vlasti. Da li je došlo vrijeme da prestanemo da tretiramo ljude kao pripadnike određenih grupa i počnemo da ih tretiramo kao pojedince? Da li je vreme da se prestane sa zaštitom manjina i počne štititi pojedinac? Da li je krajnje vrijeme da prestanemo biti nacija u kojoj vlada većina i postanemo nacija u kojoj je vlast u rukama pojedinca?

Zaključak:

Rješenje za sve gore navedene i kao i mnoge druge probleme Bosne i Hercegovine stoji u minimalnoj vladi. To rješenje nalaže da mi građani prestanemo da se oslanjamo na vladu da riješava naše probleme i da se brine za nas. Pojedinac treba iskoristiti svoju individualnu slobodu i sam se pobrinuti za sebe. Nema razloga zašto pojedinac nemože iskoristiti prednosti slobodnog tržista da se zaposli, priušti i pohađa skolu po svome vlastitom izboru, izabere zdravstvene ustanove i njihove usluge po želji, i sam brine o svome mirovinskom fondu. Nema razloga zašto vlada nebi mogla biti umanjena da vrši samo njene osnovne funkcije: policija, vojska, i pravosuđe. U socijalističkoj zemlji poput naše gde su socijalističke i nacionalističko-socijalističke partije na vlasti i u opoziciji, ovakva ideja zvuči revolucionarno, i kao takva je neprihvatljiva. Svi političari vole da uživaju političku moć, i nipošto ne žele da je se odreknu. To je upravo razlog zbog kojeg će naša vlada nastaviti da raste, i zbog kojeg će naša noćna mora ne samo da se nastavi nego i pogorša.

Iz svega gore navedenog postaje očigledno da su potrebne nove ideje, nova energija, i novo rukovodstvo da usmjeri Bosnu i Hercegovinu na ispravni put. Obrazovanjem pojedinca Bosne i Hercegovine o individualnoj slobodi i prednostima minimalne vlade, možemo promeniti njihove percepcije o korisnosti i ispravnoj ulozi vlade, staviti kraj apatiji, vratiti vjeru u slobodu i ličnu odgovornost, prekinuti sav nacionalizam, stvoriti mogućnosti za sve pojedince da poboljšaju svoje živote, i stvori prosperitetnu budućnost za sebe i buduće generacije.

Minimalna Vlada: Put Slobode i Prosperiteta

Da bi što bolje prikazali superiornost minimalne vlade u odnosu na veliku vladu, svaki problem je prvo predstavljen sa tipičnim konvencionalnim solucijama koje nalaže velika socijalna država, pa zatim slijedi solucija minimalne vlade zasnovane na klasičnom liberalizmu odnosno libertarijanizmu (individualna sloboda i odgovornost, slobodno tržište, ...).


 

Napomena: Neki aspekti libertarijanske politike opisani u nastavku mogu zvučati radikalno, međutim to je indikator decenija vladavine okrutnog socijalizma koji je stvorio današnje teško stanje i socijalnu državu koju danas imamo. Stoga neka libertarijanska rješenja navedena u nastavku treba gledati kao idealistička, i ona se ne mogu sprovesti odjednom već tokom vremena i kroz prelazne programe, u cilju da se zbrinu ljudi koji su jako ovisni o socijalnoj državi i na taj način pruže period prilagođenja slobodi i vlastitoj odgovornosti.


 

Porezi

Princip Velike Vlade: Uvoditi nove socijalne programe, povećavati poreze da bi se financirala socijalna država i građani pružili što više besplatnih usluga.

Ishod: Prosječan porez svakog radnog pojedinca u Bosni i Hercegovini iznosi više od 50% prihoda, što dokazuje činjenicu da ništa što vlada pruža građanima nije besplatno. Veliki broj neefikasnih, neadekvatnih, i naizgled besplatnih vladinih programa su zapravo plaćeni od strane svakog radnog čovjeka.


 

Princip Minimalne Vlade: Drastično smanjiti vladu, forsirati bilans budžeta, prakticirati fiskalnu odgovornost, kako bi se porezi umanjili (u potpunosti eliminisati neke poreze kao što su porez na dohodak i porez na imovinu), dopustiti građane da prave svoje lične odluke i brinu o svojim potrebama!

Vjerovatni Ishod: Istorija je dokaz da vlada novac troši neekonomično. Samo pojedinac može najbolje odrediti svoje prioritete i odlučiti kako da potroši svoj novac na najbolji i najefikasniji način. Značajnim smanjivanjem veličine vlade i vraćanjem prava građanima da zadrže više plodova svoga rada, svi poreski obveznici bi imali mnogo više novca za štednju i trošenje na stvari koje su im zaista potrebne. Ne postoji nijedan razlog zašto građani ne bi mogli da zadrže 80% ili više od svojih prihoda.


 

Socijalno Osiguranje

Princip Velike Vlade: Uvećati i proširiti državno socijalno osiguranje, ljudi imaju pravo na besplatne državne usluge. (u BiH te usluge su penzioni fond, invalidski fond, zdravstvo, i fond za nezaposlenost)

Ishod: Vlada porezuje građane u radnom odnosu sa 17% od ličnog dohotka za financiranje penzionog fonda, koji često kasni sa isplatama i sa tipičnim iznosom koji je jedva dovoljan za hranu umirovljenika i za plaćanje komunalnih računa. Penzionisani vladini zvaničnici međutim uživaju penzije koje su 8 - 10 puta veće od prosječnih. Državno zdravstvo je veoma lošeg kvaliteta i zdravstveni radnici često štrajkuju i u takvim situacijama odbijaju da prime i liječe pacijente, na taj način kažnjavajući i ugrožavajući građane, koji izdvajaju 12,5% od svojih prihoda za zdravstvo. Nedostatak konkurencije u državnoj zdravstvenoj zaštiti spotiče inovaciju i unapređenje zdravstvenih usluga, što znači da će ljekari i bolnice nastaviti da pružaju loše usluge. Radni građani plaćaju 1,5% od svoje zarade za pomoć onima koji su registrovani kao nezaposleni, što im se broji kao radni staž i tako podržava njihovu lijenost.


 

Princip Minimalne Vlade: legalizovati konkurenciju privatizacijom socijalnog osiguranja. Dozvoliti pojedincima mogućnost da sami brinu o svom mirovinskom fondu i da sami biraju i plaćaju svoje doktore. Ukloniti podsticaj za lijenost i nerad!

Vjerovatni Ishod: Građani bi počeli da se oslanjaju na same sebe za obezbjeđenjem novca za svoje socijalne potrebe. Mnogi bi izabrali opciju za uspostavljanje sopstvenih štednih računa i štednju onoliko novca koliko oni sami smatraju da je dovoljno za njihove potrebe. Legalizacija konkurencije u medicini bi omogućila ljudima da primaju zdravstvene usluge od ljekara i bolnica po svom izboru, što bi primoralo bolnice i ljekare da se na slobodnom tržištu takmiče za pacijente i time poboljšaju kvalitet, kvantitet, i cijene svojih usluga. Vladin program da financira fond za nezaposlenost sa 1,5% od bruto mjesečne plate pojedinca ne čini veliki trošak, međutim nema razloga za subvencionisanje nezaposlenih lica jer taj čin kažnjava one koji su produktivni a nagrđuje lijenjivce. Manjak subvencije za nezaposlenost bi sigurno pomoglo umanjiti nezaposlenost, jer bi time nezaposleni pojedinci imali veći podsticaj za potragu i pronalaženjem posla.


 

Školstvo

Princip Velike Vlade: Podržavati i unaprijeđivati besplatni državni sistem obrazovanja.

Ishod: Javno školstvo BiH je neefikasan i nekvalitetan gigantski monopolij koji je teško politizovan od strane većih nacionalističkih političkih stranaka. Vlada određuje subjekte kao i literaturu iz kojih studenti treba da uče. Roditelji i učenici ne mogu da biraju nastavni program, škole, i njihove nastavnike po svojoj volji. Nastavnici nemaju fleksibilnost u odabiru nastavnih metoda i strogo moraju pratiti pravila i propise vlade o tome kako da sprovode nastavu, na taj način gubeći moral i pretvarajući edukacionu profesiju u obični posao. Na kraju, škole i nastavnici nemaju podsticaj za napredak, jer je njihovo zaposlenje garantovano od strane vlade koja prisiljava građane da finansiraju ovaj gigantski monopol. Jako je teško priuštiti privatnu školu kada država porezuje građane za tu istu namjenu, ali sa tim sredstvima financira samo državne škole.


 

Princip Minimalne Vlade: legalizovati konkurenciju u školstvu kroz uvođenje vaučera (novčanih potvrda), omogućiti roditeljima da ispišu svoju djecu iz državnih škola i sa vaučerima izaberu, plate, i koriste najbolje obrazovanje koje slobodno tržište može da im ponudi!

Vjerovatni Ishod: Uvođenje vaučera bi ohrabrilo roditelje da iskoriste mogućnosti slobodnog tržišta i svoju djecu školuju u privatnim školama. To bi povećalo potražnju za privatnim školama i rezultiralo u većem broju privatnih škola, boljoj kvaliteti, i nižoj cijeni. To bi rezultiralo u ukidanju monopola države kada se radi o obrazovanju i stvorilo održivo slobodno tržište u oblasti obrazovanja. Škole bi postale primorane da inoviraju i obezbjede najbolje moguće obrazovne usluge, jer bi bile izložene stalnom riziku gubitka studenata od strane drugih boljih i jeftinijih škola. Naglo poboljšanje kvalitete, cijena, i izbora je pravi karakter slobodnog tržišta, što nije moguće ostvariti u državnim monopolijima!


 

Zakon o Minimalnim Platama

Princip Velike Vlade: upotrijebiti zakon i pomoći radnike na dnu da postignu veće zarade uspostavljanjem i održavanjem zakona o minimalnoj zaradi, regulisati minimalnu osnovu zavisno od političkih ciljeva.

Ishod: Trenutna minimalna zarada (2009 godina) iznosi 1.75KM/sat u Federaciji BiH i 325KM/mjesec u Republici Srpskoj. Kao rezultat toga zakona, nedovoljno obučeni radnici imaju potečkoće u pronalaženju posla, jer njihove sposobnosti ih ne kvalificiraju za primanje minimalne zarade. Poslodavci jednostavno ne mogu priuštiti da plate nekvalifikovanog radnika minimalni iznos koji država nalaže. Zapošljavanje tih radnika često prolazi neregistrovano, što im onemogućava da prime ikakve beneficije. Vlada troši ogromne količine resursa kako bi primorala firme da posluju u skladu sa zakonom minimalne plate. Stoga ovaj naizgled dobronamjeran zakon ne samo da ide na štetu onih u čiju korist je uzakonjen, već i na štetu svih poreskih obveznika, koji snose troškove njegovog nemogućeg sprovođenja.


 

Princip Minimalne Vlade: Ukinuti zakon o minimalnoj zaradi!

Vjerovatni Ishod: Mnogo veća stopa zaposlenosti nekvalifikovanih radnika. Nekvalifikovani radnici bi jednostavno mnogo lakše mogli konkurisati za posao jer oni mogu prihvatiti manje plate od više kvalifikovanih radnika, koji ne žele raditi za niske plaće. Eliminisanjem zakona o minimalnoj zaradi, više ne bi bilo potrebno trošiti novac građana na zapošljavanje državne agencije da forsira sprovođenje nesprovodivog zakona, i u isti mah pomažući našim državnicima da ne padnu u nemoralna iskušenja za primanje mita.


 

Kontrola Cijena

Princip Velike Vlade: Sprovoditi kontrolu cijena kako bi bile stabilne i razumne.

Ishod: Smanjenje kvaliteta i izbora, pojava diskriminacije, nestašice, i crno tržište.


 

Princip Minimalne Vlade: Ukinuti kontrolu cijena, neka slobodno tržište određuju cijene robe i usluga!

Vjerovatni Ishod: Obilje izbora svih roba i usluga, uključujući i onih kvalitetnih, bez nestašice, bez crnog tržišta, bez diskriminacije, i na kraju bez trošenja novca na besmislene propise koji su štetni po tržište i koje je nemoguće sprovesti.


 

Subvencije za Poljoprivrednike i Ostale Djelatnike

Princip Velike Vlade: potpomoći ekonomiju subvencionisanjem određenih preduzeća i industrija da se lakše izbore i ostanu na tržištu. Podržati "Kupujmo Domaće" kampanje.

Ishod: Cijene lokalne robe se čine konkurentnima sa uvoznim proizvodima. Međutim to je samo zabluda jer građani plaćaju veće cijene putem skrivenih troškova, kroz porez koji se izdvaja za subvencije za domaća preduzeća. Subvencije obezbjeđuju domaćim firmama prednosti na domaćem tržištu, što ih negativno podstiče da ne inoviraju i da pružaju niži kvalitet proizvoda i usluga. Subvencionisani izvoz ide u dobrobit građana zemalja koje kupuju naše proizvode.


 

Princip Minimalne Vlade: Poravnati bojno polje za sve industrije, preduzeća i interesne grupe, bez subvencije ikome!

Vjerovatni Ishod: Ne postojanost subvencija će forsirati lokalne kompanije da se prilagode i poboljšaju svoju produktivnost i smanje troškove poslovanja, kako bi mogli konkurirati sa cijenama i kvalitetom roba i usluga. Zar nije divno da Hrvatski poreski obveznici plaćaju dio cijene koju mi u Bosni I Hercegovini plaćamo za njihove mliječne proizvode? Onog momenta kada to Hrvatski građani shvate i kada prestanu financirati subvencije, njihova poljoprivredna preduzeća će izgubiti svoju konkurentsku prednost, i biti će slomljena od strane naših lokalnih poljoprivrednika ovdje kod kuće i na njihovom terenu. Kako god se pogleda, potrošači Bosne i Hercegovine su sa ovakvim zakonom dobitnici u oba slučaja.


 

Slobodna Trgovina

Princip Velike Vlade: U cilju zaštite domaćeg tržišta regulisati trgovinu, prakticirati protekcionizam, i nametnuti visoke carine na uvoz.

Ishod: Visoka kratkoročna profitabilnost i veliki udio lokalnih preduzeća na tržištu u našoj zemlji. Međutim, umješanost države u tržište pobija podsticaj za napredovanjem i inovacijom, što rezultira u nekonkurentnosti na međunarodnom tržištu, gubitku radnih mjesta, i dugoročnoj propasti domaćih firmi. Upletanje u slobodno tržište takođe stvara anomalije i poremećaje u ponudi i potražnji i cijenama. Kao što je to već spomenuto u sekciji “Subvencije za Poljoprivrednike i Ostale Djelatnike,” protekcionizam stvara dodatne troškove proizvođačima i potrošačima.


 

Princip Minimalne Vlade: Nipošto ne upletati državu i slobodnu trgovinu. Oduprijeti se svakom pritisku za protekcionizam industrije, smanjiti ili potpuno eliminisati tarife na uvoz!

Vjerovatni Ishod: Potrošači će uživati niže cijene i bolji kvalitet lokalnih proizvoda i usluga, konkurentnih sa uvozom. Uz trud i vrijeme, slobodna trgovina omogućava lokalnim preduzećima da postanu konkurentniji na međunarodnom tržištu, povećavajući izvoz i stvarajući nova radna mjesta.


 

Sloboda Govora i Izražavanja

Princip Velike Vlade: cenzurirati nepristojne i nemoralne riječi, slike i radnje. Kriminalizirati agresivan govor u cilju zaštite onih protiv kojih je taj govor usmjeren. Kriminalizirati govor koji kritikuje i izaziva autoritet vlade.

Ishod: Vlada je slobodna da reguliše, odobri, i oduzme osnovno pravo pojedinca na govor i izražavanje, na taj način pretvarajući pravo govora u privilegiju, i pretvarajući državu i tiraniju. U takvim uslovima pojedinci se plaše da izraze svoja prava osećanja iz straha od da će doći pod pritisak. Vrsta izražavanja kojeg se vlada najviše boji je onaj koji kritikuje vladu. Vršenjem pritiska na prestupnike, opstanak i kontinuitet vlasti ostaje bezbjedan.


 

Princip Minimalne Vlade: Protekcija slobode govora je jedna od osnovnih funkcija države. Zaštititi prirodno pravo na slobodu mišljenja i izražavanja, bez obzira koliko ono bilo bizarno, odvratno, ili nelogično. Oduprijeti se svakom pokušaju organa vlade ili bilo koje interesne grupe da kriminalizuje slobodu govora!

Vjerovatni Ishod: Zemlja slobodnih ljudi, gde je svaki pojedinac slobodan da odluči šta da misli, kaže, objavlji, emituje, sluša, i gleda. Odgovorna vlast, otvorena kritici i ispitivanju od strane građana.


 

Korištenje Opojnih Droga (nije veliki problem za diskusiju u BiH, jer gotovo svi se slažu da je posao vlade da se bori protiv rasturanja i korištenja droge, libertijci se međutim ne slažu)

Princip Velike Vlade: Objaviti rat na širenje i korištenje droge.

Ishod: Kriminalizacija loših navika kao što su drogiranje označava drogeraše kao kriminalce koji završavaju u zatvorima zbog njihove ovisnosti, umesto da budu tretirani kao bolesni ljudi. Visoka stopa kriminala u vidu krađa, počinjeneih u cilju pribavljanja novca za kupovinu skupih lijekova. Porast zatvorske populacije takođe vodi ka visokim troškovima održavanja zatvora, kao i pad već ionako niskog standarda životnih uslova u njima.


 

Princip Minimalne Vlade: legalizovati upotrebu droge, neka pojedinci donose sopstvene odluke i preuzmu odgovornost u pogledu njihovih ličnih navika i stvari koje stavljaju u svoja tijela!

Vjerovatni Ishod: Smanjenje krađa i drugih nasilnih zločina u skladu sa pojeftinjenjem i većom dostupnosti droga na slobodnom tržištu. Mnogo veći resursi za liječenje od droga, kao rezultat preusmjerenja ogromnih resursa prijašnje korištenih za borbu protiv rasturanja i korištenja droge. Mnogo veći broj narkomana koji otvoreno traže medicinsko liječenje za svoje zavisnosti, omjesto upropaštavanja svojih života i završavanja po zatvorima. Mnogo manja zatvorska populacija, bolji životni uslovi, manje pobuna i štrajkova glađu.


 

Prostitucija

Princip Velike Vlade: Regulisati neprikladno ponašanje pojedinaca, kriminalizirati prostituciju.

Ishod: Država troši mnogo novca i drugih sredstava za borbu protiv prostitucije, bez uspjeha da postigne bilo kakve značajne rezultate. Kriminalizacija prostitucije učinila je efikasnu borbu protiv širenja seksualno prenosivih zaraznih oboljenja nedostupnom za sve one koji se bave ili koriste ove ilegalne usluge.


 

Princip Minimalne Vlade: legalizovati prostituciju, nesmije postojati niti jedan zakon koji spriječava bilo kakve akte između odraslih pojedinaca koji se uzajamno slažu kada je riječ o datim aktivnostima!

Vjerovatni Ishod: Legalizacija prostitucije i njeno tretiranje kao biznisa bi pomoglo u borbi protiv polno prenosivih zaraznih bolesti, kao i pridonijelo većim državnim prihodima, postignutim ubiranjem poreza.


 

Zakon o Posjedovanju Vatrenog Oružja (nije značajna politička tema u BiH, ali je jako značajna za libertijce i zato je treba pomenuti)

Princip Velike Vlade: Regulisati i obeshrabriti posjedovanje vatrenog oružja od strane privatnih pojedinaca.

Ishod: Posjedovanje vatrenog oružja na legalan način u Bosni i Hercegovini je relativno teško, zbog rigoroznog procesa sticanja obavezne državne dozvole. Nelegalno posedovanje vatrenog oružja je često. Ljudi koji žele da poseduju vatreno oružje, ali ga nemaju zbog obeshrabrenja državne politike, nisu u stanju da štite svoje živote i imovinu. Stopa kriminala u državi je jako visoka, jer kriminalci praktično bez ikakvog ozbiljnog izazova na miru rade svoj posao, a imaju i ohrabrenje u činjenici da većina zločina obično ostaje nerješeno.


 

Princip Minimalne Vlade: Država mora da se drži po strani kada je riječ o osnovnom pravu pojedinca na samoodbranu, potrebno je deregulisati posjedovanje vatrenog oružja!

Vjerovatni Ishod: Značajan pad kriminala, kako građani imaju veći i lakši pristup sredstvima za samoodbranu.


 

Životna Sredina

Princip Velike Vlade: Donijeti i sprovesti zakone i propise koje tjeraju pojedinca da dijele teret plaćanja za ekološku štetu uzrokovanu od strane pravih zagađivača.

Ishod: Nema podsticaja za najveće zagađivače u zemlji (vlada, fabrike, druga preduzeća) da smanje i zaustave zagađivanje životne sredine. Socijalističko rješenje nametanja poreske politike na pleća potrošača će skinuti teret odgovornosti sa onih koji su zaista odgovorni.


 

Princip Minimalne Vlade: Zaštititi životnu sredinu vladavinom prava i sprovođenjem postojećih zakona o zagađivanju, poštivanju privatnog vlasništva, i direktnom kažnjavanju svih malih i velikih zagađivača!

Vjerovatni Ishod: Veliki zagađivači bi morati platiti za nadoknade za ekološku štetu koje čine. To bi im dalo podsticaj za inovacijom i pronalaženjem načina da posluju sa manjim negativnim efektom po prirodu. Mali zagađivači kao što su pojedinci bi postali svjesniji i odgovorniji, zbog opasnosti krivičnog gonjenja za bilo koje namjerno zagađenje okoliša.


 

Spoljna Politika

Princip Velike Vlade: provoditi progresivnu politiku mješanja u politiku drugih država. Slijepo i bez ozbiljnije rasprave prihvatiti i ispuniti nametnute uslove Evropske unije i Ujedinjenih nacija, u nadi da će Bosna i Hercegovina biti primljena u EU i NATO.

Ishod: Kiseli odnosi sa susjednim zemljama zbog našeg miješanja u njihove unutrašnje poslove. Gubitak velikog dijela našeg nacionalnog suvereniteta od strane Evropske unije, bez ozbiljnog ispitivanjai razmatranja EU zakona i politike. Ogroman rast poreza neophodnih za ispunjavanje naših obaveza prema gigantskoj EU birokraciji. Ugrožavanje budućnosti naših oružanih snaga u službi mirovnih i osvajačkih misija Ujedinjenih nacija i NATO pakta, koje nisu u službi našeg nacionalnog interesa.


 

Princip Minimalne Vlade: Bosna i Hercegovina treba brinuti o sopstvenim problemima, njegovati prijateljstvo, i slobodno trgovati sa svim našim susjedima i EU, ali ne ulaziti u saveze koji narušavaju naš suverenitet!

Vjerovatni Ishod: Učvršćena prijateljstva i trgovina sa našim susjedima. Postepen ulazak u EU u cilju slobodne trgovine, mira, stabilnosti, i kulturne razmjene. Sloboda od političke nametnutosti EU, UN i NATO. Očuvanje nacionalnog suvereniteta, dopuštajući ljudima naše zemlje da sami odluče o svojoj budućnosti, umjesto života pod neprestanom prisilom da prihvatamo i sprovodimo odluke EU birokrata iz dalekih zemalja, koji nemaju razumijevanja za naše raznovrsno i bogato kulturno društvo.

Podržavajući Sadržaj za Slobodu i Minimalnu Državu u BiH

selektirajte među dole navedenim temama

Evropska Unija - novi Sovjetski Savez?

Da li Bosna i Hercegovina treba da se bori za ulazak u Evropsku Uniju?  Pošteno govoreći, nebi bilo nimalo mudro za nijednu političku partiju u Bosni i Hercegovini da podržava nezavisnost od Evropske Unije, jednostavno zbog toga što bi to značilo gubljenje glasova birača.  Znajući da je ulazak u EU, po bilo koju cijenu, jednoglasno poželjan, sve političke stranke u BiH podržavaju zakone koji će donijeti brzi ulazak u EU, bez obzira na negativne posljedice.

Libertarijanski stav je da je potrebno podržati slobodno tržište, slobodno kretanje, i neometanu kulturnu razmjenu, koji i jesu prednosti Evropske Unije, ali mi moramo biti ekstremno pažljivi kada se radi o gubitku našeg nacionalnog suvereniteta putem političke unije, i nipošto nesmijemo slijepo prihvatati sve EU uslove bez ikakve debate.

Pogledajte šta o Evropskoj Uniji kaže Vladimir Bukovski:

(video preuzet sa CowboyBebop2012 youtube kanala)

Video: 

Stvari koje morate znati o Evropskoj Uniji

U ovome dokumentarcu saznajte pravu istinu o Evropskoj Uniji.

(preuzeto sa CowboyBebop2012 youtube kanala)

Video: