Kontaktirajte Izabrane Političare

Kontaktirajte Vaše izabrane političare i političke partije na vlasti, i zahtjevajte od njih da podrže politiku koja promoviše individualnu slobodu i slobodno tržište.  Podsjetite ih da su oni izabrani da služe volju građana i upozorite ih da vi nećete glasati za njih na slijedećim izborima ukoliko ne zadovolje vaša očekivanja. Pohvalite političare koji rade ispravne stvari, kritizirajte ostale. Dajte političarima do znanja da vi pratite njihove akcije i da su vaši stavovi relevantni.

Napomena: mi smo u procesu organiziranja liste političara i političkih stranaka sa njihovim kontakt informacijama, i napravićemo ih dostupnima za vašu upotrebu. (volonteri potrebni za dovršenje ovog projekta)