Ispravna Uloga Vlade


Kojim putem ka prosperitetu se država kreće počinje sa razumijevanjem uloge vlade. Pitanje dakle glasi: koja je ispravna uloga vlade? Ovo je osnovno pitanje o kojeme se tipičan građanin nikada ne zapita. Za većinu nas, vlada jednostavno postoji, uvijek je bila elemenat čovječanstva i tu je da ostane, da vlada nad ljudima, da preventira haos, i da radi stvari u korist građana.

Konvencionalna socijalistička mudrost (koja preovladava u današnjem svijetu, uključujući i BiH) argumentira da je vlada potrebna da preventira haos i da brine o socijalnim pravima građana, i osigura njihovu jednakost. Vlada obezbjeđuje besplatnu školu, zdravstvo, kreira nova radna mjesta, osigurava niske cijene, osigurava da umirovljenici primaju mirovine, sprečava pojedince od donošenja pogrešnih ličnih odluka i od rada loših stvari, uvodi zakone za pomoć siromašnih i onih koji za to imaju potrebu, da drži kriminalce u zatvorima, i da nas čuva od spoljnih neprijatelja. Za socijalistu, što više država čini za svoje građane, to je bolje za sve njih. Tužna realnost je ta da mi gotovo isključivo sudimo državne programe i zakone po njihovim dobrim namjerama, a ne po njihovim ishodima i istorijskim činjenicama koje dokazuju da je državni instrument nesposoban da obavlja većinu stvari koje danas čini.

Klasični liberalni – libertarijanski pogled na ulogu vlade je mnogo jednostavniji, i kao takav može biti sumiran u par riječi: “zaštita pojedinca!Klasično liberalno – libertarijansko društvo je slobodno društvo, gdje je svaki pojedinac slobodan da sa svojim životom radi što želi i da sam brine o svojim potrebama, sve dok njegovo ponašanje ne povrijeđuje slobodu drugih da isto čine. Sa time u vidu, vlada je kreirana od strane građana da ih služi, a ne da vlada njima. Vlada je narodni sluga, ne njihov vladar. Stoga je ispravna uloga vlade striktno definisana i ograničena na zaštitu života pojedinca, njegove slobode ponašanja, i njegovog privatnog vlasništva, od drugih pojedinaca i vanjskih neprijatelja, i da vrši funkciju medijatora u sporovima. U tu svrhu vlada je od strane građana dodijeljena moć i dužnost da održava vojsku, policiju, i zakonodavni sistem. To su primarne uloge vlade i razlozi za njeno postojanje u slobodnom društvu.

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!