You are hereNaučite Više / Libertarijanska Filozofija / Ogromna Državna Potrošnja Vodi BiH u Propast - Rahn Kriva

Ogromna Državna Potrošnja Vodi BiH u Propast - Rahn Kriva


Državna potrošnja može promovirati ekonomski rast ako se novac građana koristi u osnovne svrhe kao što su zaštita života, slobode ponašanja i privatnog vlasništva.

Ali teret državne potrošnje u Sjedinjenim Državama i drugim industrijaliziranim zemljama je mnogo veći nego što je potrebno za financiranje osnovnih državnih aktivnosti. Citirajući naučne studije, ovaj Campaign for Freedom and Prosperity video sagledava Rahn Krivu, dijagram koji grafički pokazuje negativan utjecaj prevelike državne potrošnje.
www.freedomandprosperity.org

Ovaj video je posebno relevantan za Bosnu i Hercegovinu, koja troši najmanje tri puta više bruto nacionalnig proizvoda nego li je potrebno za maksimalnu produktivnost njene ekonomije. Detalji su izloženi u dodatku videa.

Video: 

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!