Prvi put Ste na sajtu? Počnite sa ovim video klipovima!


Split: Money and Freedom (libertarijanski dokumentarac iz Hrvatske)

Prije par dana primili smo obavjestenje o postojanju novog dokumentarnog filma pod nazivom “Split: Money and Freedom,” koji promoviše libertarijanizam i Austrijsku školu ekonomije. Slijedeci paragrafi sadrže naše prve utiske.

"Split: Money and Freedom," (Split: Novac i Sloboda) je 85'minutni dokumentarac kreiran u Maju 2011 godine i dostupan je za gledanje u sedam dijelova na YouTube. Njegov autor je gospodin Ante Zilic iz Splita, Hrvatska. Dokumentarac je pripovjedan na Engleskom jeziku i također ima Engleske i Hrvatske titlove. Sadrži dobro istraženu priču o mnogim važnim temama koje se tiču vlade, privrede, bankarstva, novca, i ljudske slobode. Najbliži drugi dokumentarac koji pada na um je Money as Debt (Novac kao Dug), takođe dostupan na YouTube.

Video: 

Ekonomske Slobode i Kvalitet Života

Slijedeći video pokazuje jaku vezu između ekonomskih sloboda i kvaliteta života.

Video: 

Lord Christopher Monckton: EU zakone donose neizabrani birokrati u potpunoj tajnosti

Sljedeći video je isječak iz Alex Jones intervjua sa Lordom Christopherom Moncktonom objavljenog 20 Aprila 2011 godine, u kojeme se objašnjava proces putem kojeg neizabrani EU birokrati sada kreiraju 83% zakona u zemljama Evropske Unije, i to u skoro kompletnoj tajnosti. Lord Christopher Monckton je Britanski političar, javni govornik, i kritičar teorije antropogenih klimatskih promijena (kritičar teorije da je globalno zagrijevanje izazvano ljudskom aktivnošću). Vebsajt: http://scienceandpublicpolicy.org/

Video: 

Bitka stoljeća: Keynes protiv Hayeka, druga runda (sa prevodom)

Mogu li države uspješno upravljati ekonomijama ili su njihovi prošli pokušaji doveli do nereda u kojeme se veliki dio svijeta sada nalazi?

Dva ekonomska velikana, John Maynard Keynes i Friedrich von Hayek, se nikada nisu slagali oko odgovora na ta pitanja. I još uvijek se ne slažu. Saslušajmo velikane.

Pogledajte muzički video Keynesa i Hayeka u drugoj rundi “bitke stoljeća.”

Video: 

Šta je to klasični liberalizam/libertarijanizam?

U slijedecem videu Dr. Nigel Ashford, sa Instituta za Humane Nauke (IHS) u George Mason Univerzitetu, objašnjava 10 osnovnih principa klasičnoliberalnog-libertarijanskog viđenja društva i ispravne uloge države:

1) Sloboda kao primarna politička vrijednost

2) Individualizam

3) Skepticizam prema vlasti

4) Vladavina zakona

5) Civilno društvo

6) Spontani poredak

7) Slobodno tržište

8) Tolerancija

9) Mir

10) Ograničena država

Video: