Prvi put Ste na sajtu? Počnite sa ovim video klipovima!


Daniel Hannan - EU je zaglavila u 1970tim

Hvala Gospodine Predsjedniče.

Ovo nije prvi put da se u ovoj dvorani osjećam kao da sam pao kroz neku rupu u prostorno-vremenskom kontinuumu, neku deformaciju ili tunel koji me je odnijeo nazad u 1970te.

Video: 

Ekonomski Spektrum - ilustracija

Interesantna ilustracija ekonomskog spektruma, oni koji su ga predstavljali nekada i sada.  Napomena: ova ilustracija nema nikakve veze sa tradicionalnim spektrumom ljevice-desnice, već stavlja ulogu vlade u ekonomiji u linearnu skalu od 0% do 100%.

Austrijska škola ekonomije, u kojoj je uloga vlade u ekonomiji minimalna, i koju je nekada predstavljao Friedrich Hayek a danas Ron Paul. 

Nigel Farage – Euro Igra je Završena

Video iz Evropskog Parlamenta, Strasburg - 24 Novembar 2010

tekstualni prevod:

Video: 

Put u Ropstvo u Ilustracijama

Put u Ropstvo (The Road to Serfdom) pisca Friedricha Hayeka (dobitnik Nobelove Nagrade za Ekonomske Nauke 1974 godine) je knjiga koja je značajno uticala na političke ideologije Margaret Thatcher i Ronalda Reagana i koncepteTačerizma’ i ‘Reagonomiksa’. Put u Ropstvo je među najuticajnijim i najpopularnijim izlaganjima klasičnog liberalizma / libertarijanizma.
 

Video: 

Milton Friedman - Adam Smith i Nevidljiva Ruka

Milton Friedman objašnjava poznatu frazu Adama Smitha koja je predstavljena u njegovoj čuvenoj knjizi "Bogatstvo Naroda." U njoj je, govori Friedman, Adam Smith objasnio kako pojedinci koji svojim produktivnim radom namjeravaju samo da promovišu vlastite interese, nenamjerno također promovišu i interes društva, kao da su vođeni nevidljivom rukom.

Video: