Prvi put Ste na sajtu? Počnite sa ovim video klipovima!


Ogromna Državna Potrošnja Vodi BiH u Propast - Rahn Kriva

Državna potrošnja može promovirati ekonomski rast ako se novac građana koristi u osnovne svrhe kao što su zaštita života, slobode ponašanja i privatnog vlasništva.

Ali teret državne potrošnje u Sjedinjenim Državama i drugim industrijaliziranim zemljama je mnogo veći nego što je potrebno za financiranje osnovnih državnih aktivnosti. Citirajući naučne studije, ovaj Campaign for Freedom and Prosperity video sagledava Rahn Krivu, dijagram koji grafički pokazuje negativan utjecaj prevelike državne potrošnje.
www.freedomandprosperity.org

Video: 

Bohinjska Deklaracija

BohinjInteresantan tekst pod nazivom "Bohinjska Deklaracija" može se pročitati na vebsajtu http://www.bohinjska-deklaracija.org  Bohinj je Alpska dolina u Sloveniji po čijem imenu je nazvana i deklaracija, koja je vjeovatno tamo i kreirana. Deklaracija je prevedena na Engleski i sve glavne jezike Balkana, čijoj publici je čini se prvenstveno i namjenjena.

Deklaracija sadrži klasičnu liberalnu - libertarijansku poruku maksimalne individualne slobode, slobodnog tržišta, i ograničene vlade.  Ona završava sa četiri osnovna principa koji su neophodni za opstanak slobodnog društva.

Demokracija nije sloboda

Mladi Iranci koračali su ulicama Teherana noseći natpise na engleskom jeziku u borbi za “Demokraciju” i “Slobodu”. Američka mladež, naučnici i sve veći broj biznismena svakodnevno iznose ista osjećanja. To je zabrinjavajuća činjenica. Koncepti slobode i demokracije su često kontradiktorni, pa je i sam Platon izjavio: "Demokracija vodi u anarhiju, a to je vladavina rulje." Sloboda je sposobnost donošenja odluka i djelovanje za sebe. Demokracija traži od svih ljudi da rade ono što im nalaže vladavina većine.

 

Pobjeda Farmaceutske Industrije: Ljekovito Bilje u EU će Nestati

To je skoro gotova stvar. Biljni preparati će uskoro nestati, zajedno sa mogućnostima travara da ih propišu.

by Heidi Stevenson
12 September 2010

Farmaceutska Industrija i Ljekovito BiljeVelika farmaceutska industrija je skoro dovršila dugogodišnju bitku da izbriše konkurenciju. Počevši sa 1 Aprilom 2011—za manje od 8 mjesecipraktično sve trave sa medicinskim svojstvima će postati ilegalne u Evropskoj Uniji. Pristup farmaceutske industrije u Sjedinjenim Državama je nešto drugačiji, ali ima isti devastirajući efekat. Ljudi su postali ništa drugo osim deponija za sve bućkuriše što ih velika farmaceutska industija i Agrobiznis namjerava slati u našem smjeru, i mi nemamo opcija nego da platimo svaku cijenu koju oni odrede.

Velika farmaceutska industrija i Agrobiznis su skoro kompletirali njihov marš da preuzmu svaki aspekt zdravlja, od hrane koju jedemo pa sve do načina na koji o sebi brinemo kada smo bolesni. Nemojmo sumnjati: ovo preuzimanje će ukrasti i ono malo zdravlja što preostaje u nama.
 

Milton Friedman - Olovka

Milton Friedman koristi olovku kao primjer za objašnjenje kako rad slobodnog tržišta promoviše harmoniju i mir u svijetu.

Video: