Prvi put Ste na sajtu? Počnite sa ovim video klipovima!


Ispravna Uloga Vlade

Koja je ispravna funkcija države? Da se brine o svim potrebama građana, ili nešto drugo?

(video kreirao STOPandLOOK youtube channel, preveo, obradio, i publicirao CowboyBebop2012 youtube channel)

Video: 

Jednakost i Nejednakost Pred Zakonom

Individualnom slobodom ili diskriminacijom i silom države do jednakosti?

(video kreirao STOPandLOOK youtube channel, preveo, obradio, i publicirao CowboyBebop2012 youtube channel)

Video: 

Prinuda Nasuprot Slobode

Do prosperiteta i jednakosti silom države ili slobodom izbora?

(video kreirao STOPandLOOK youtube channel, preveo, obradio, i publicirao CowboyBebop2012 youtube channel)

Video: 

O Superiornosti Grupe

Ko je važniji: pojedinac ili grupa? Saznajte odgovor u ovom videu!

(video kreirao STOPandLOOK youtube channel, preveo, obradio, i publicirao CowboyBebop2012 youtube channel)

Video: 

Porijeklo i Priroda Ljudskih Prava

(video kreirao STOPandLOOK youtube channel, preveo, obradio, i publicirao CowboyBebop2012 youtube channel)

 

Video: