Prvi put Ste na sajtu? Počnite sa ovim video klipovima!


Zašto koristimo riječi "Libertarijanizam" i "Klasični Liberalizam" u opisivanju "Liberalne" politike?

U svome originalnom značenju, riječ "Liberal" asocira sa 1. maksimalnom slobodom pojedinca, gde su svi pojedinci slobodni da žive svoje živote na način koji odaberu i da se neometano bave ekonomskim poslovima, i 2. minimalnom vladom, ograničenom na zaštitu individualnih sloboda (održavanje jake vojske i policije) i posredovanje u sporovima (pravosudni sistem).

Međutim, tokom vremena pojam liberal je izopačen i postao asociran sa socijalizmom i velikom vladom.