You are hereNaučite Više / Libertarijanska Filozofija / Shvatanje Države i Vlade / Put u Ropstvo u Ilustracijama

Put u Ropstvo u Ilustracijama


Put u Ropstvo (The Road to Serfdom) pisca Friedricha Hayeka (dobitnik Nobelove Nagrade za Ekonomske Nauke 1974 godine) je knjiga koja je značajno uticala na političke ideologije Margaret Thatcher i Ronalda Reagana i koncepteTačerizma’ i ‘Reagonomiksa’. Put u Ropstvo je među najuticajnijim i najpopularnijim izlaganjima klasičnog liberalizma / libertarijanizma.
 


Knjigu je originalno publicirao Routledge Press 1944 godine i nakon toga University of Chicago Press u Septembru 1944 godine. U Aprilu, 1945, Reader's Digest je publicirao nešto kraću verziju knjige, koja je eventualno doprijela do preko 600,000 čitalaca. U Februaru 1945 slikovita verzija knjige je publicirana u magazinu Look Magazine, koja je kasnije napravljena u pamflet i distributirana od General Motorsa. Knjiga je prevedena u oko 20 jezika i posvećena je "Svim Socijalistitičkim Partijama".

Hayek dalje tvrdi da bi se nemoć centralnog planiranja shvatilo kao manjak potrebne moći u rukama države da implementira ideje koje su inače dobre. Takva percepcija bi ubijedila javnost da glasaju za veću moć države, i asistirala bi dolazak na vlast “jakog čovjeka” smatranim “sposobnim da uradi posao.” Hayek je tvrdio da bi se nakon ovih desavanja zemlja neminovno odvela u potpuni totalitarizam. Za Hayeka, put u ropstvoslučajno postavljeno od strane centralnog planiranja, sa demontažom slobodnog tržišta, završava sa uništavanjem svih individualnih ekonomskih i ličnih sloboda.

Hayekov centralni argument je da svi oblici kolektivizma vode logično i neminovno u tiraniju, i koristio je Sovjetski Savez i Nacističku Njemačku kao primjere zemalja koje su otišle “putem u ropstvoi postigle tiraniju. Hayek je argumentirao da u sistemu sa centralnim planiranjem, distribucija i alokacija svih resursa i dobara bi bila prenesena na malu grupu, koja ne bi bila sposobna da obradi sve informacije relevantne za odgovarajuću distribuciju resursa i dobara koja su na raspolaganju centralnih planera. Neslaganje oko praktične primjene bilo kakvog ekonomskog plana kombinirano sa neadekvatnošću menadžmenta resursima bi neminovno iziskivalo prisilu da bi se mogli postići ikakvi rezultati.

Hayek je argumentirao da su države kao što su Sovjetski Savez i Nacistička Njemačka već otišle “putem u ropstvo", i da su različite demokratske nacije krenule istim putem. U knjizi Put u Ropstvo napisao je: "Princip da cilj opravdava sredstva se u etici individualizma smatra kao poricanje svakog morala. U kolektivističkoj etici to postaje nužno vrhovno pravilo."

Značajno je i to da je Hayek osporio opšti stav među Britanskim akademicima da je fašizam bio kapitalisticka reakcija protiv socijalizma, i umjesto toga tvrdio da su fašizam i socijalizam imali zajedničke korjene u centralnom ekonomskom planiranju i moći države nad pojedincem.

Kritika:

"U mome mišljenu to je velika knjiga...Moralno i filozofski slažem se gotovo sa njom cijelom: i nisam samo u slaganju, već u duboko potresenom slaganju".

--John Maynard Keynes

"U negativnom dijelu teze profesora Hayeka postoji mnogo istine. To se ne može reći previše često - u svakom slučaju, to nije rečeno skoro dovoljno često - da kolektivizam nije inherentno demokratski, već, naprotiv, daje tiranijskoj manjini takva ovlašćenja kakva španski inkvizitori nisu ni sanjali".

--George Orwell

Video: 

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!