You are hereakcija

akcija


Kandidujte se za Političku Dužnost

Konačno smo došli do ultimativnog cilja Kampanje za Slobodu i Prosperitet, koji je inspiracija i pomoć kreiranja budućih libertarijanskih lidera Bosne i Hercegovine. To će biti lideri koji će izazivati konvencionalnu socijalističku mudrost, zahtijevati da se uloga vlade preispita i umanji na njenu ispravnu funkciju kao sluga njenim građanima, i koji će promovisati libertarijanske solucije za dobrobit pojedinca.

Ako ste nezadovoljni sa našom vladom i direkcijom u kojoj nas ona vodi, najbolji način da da se to ispravi je da se kandidujete za političku funkciju i time sami postanete instrument promijena.  Sa pozitivnim nastupanjem, čvrstim razumijevanjem konvencionalne politike, dobro istraženim problemima, savršenim libertarijanskim solucijama, i odlučnom podrškom istomišljenika, moguće je to i ostvariti.

Registrujte se za Glasanje na Izborima

Registracija i sudjelovanje na izborima je pravo svakog pojedinca sa navršenih 18 godina.  Ukoliko ne glasate, propuštate vašu najveću šansu da utičete na rad države i pridonesete nastojanju da se vlada natjera da služi vaše interese.

Potpišite Peticije

Kreirajte i potpišite peticije u znaku podrške libertarijanskim inicijativama i zakonskim odredbama.

Online zajednice kao što su Facebook pružaju alate za ovu vrstu aktivnosti. Mi takođe planiramo kreirati peticije i napraviti ih dostupnim za vašu upotrebu.

(volonteri potrebni za ovaj projekat)

Kontaktirajte Izabrane Političare

Kontaktirajte Vaše izabrane političare i političke partije na vlasti, i zahtjevajte od njih da podrže politiku koja promoviše individualnu slobodu i slobodno tržište.  Podsjetite ih da su oni izabrani da služe volju građana i upozorite ih da vi nećete glasati za njih na slijedećim izborima ukoliko ne zadovolje vaša očekivanja. Pohvalite političare koji rade ispravne stvari, kritizirajte ostale. Dajte političarima do znanja da vi pratite njihove akcije i da su vaši stavovi relevantni.

Pokrenite Grupe i Pridružite se Aktivnostima

Pokrenite ili se pridružite libertarijanskim grupama u vašem gradu ili univerzitetu. Upoznajte druge istomišljenike i razmijenite ideje sa njima. Kreirajte i održavajte zabavne događaje koji promovišu slobodu pojedinca i minimalnu državu.  

(u skoroj budućnosti planiramo postaviti alate za organiziranje i obavještavanje o grupnim aktivnostima)

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!