You are hereMilton Friedman

Milton Friedman


(July 31, 1912 – November 16, 2006) je bio Američki ekonomista, statističar i javni intelektualac, i primalac Nobelove Nagrade u Ekonomskim Naukama. Globalna javnost slijedila je njegovo uvjerenje o o političkoj filozofiji koja insistira na minimiziranju uloge vlade u korist privatnog sektora.

Da li živimo u neoliberalizmu?

Živimo u vremenu u kome nas mediji i razne akademske elite, kako s desnice tako i s ljevice, uvjeravaju da se nalazimo u eri neoliberalnog kapitalizma, a neoliberalizam se pritom predstavlja kao najveće zlo ovog svijeta odgovorno za ratove, nezaposlenost, siromaštvo, socijalnu nejednakost, nedostatak demokratije i slobode, i gotovo sve nedaće koje nas okružuju. Ovaj video uradak je moj pokušaj da gledateljstvo upoznam sa stvarnom idejom neoliberalizma te ih kroz poređenje zamišljenog "neoliberalnog", odnosno klasičnom liberalnog društva sa stanjem u najrazvijenijim državama svijeta, navedem na razmišljanje da li je istina ono što nam se svakodnevno servira, tj. da li zaista živimo u neoliberalizmu.

Video: 

Milton Friedman - Adam Smith i Nevidljiva Ruka

Milton Friedman objašnjava poznatu frazu Adama Smitha koja je predstavljena u njegovoj čuvenoj knjizi "Bogatstvo Naroda." U njoj je, govori Friedman, Adam Smith objasnio kako pojedinci koji svojim produktivnim radom namjeravaju samo da promovišu vlastite interese, nenamjerno također promovišu i interes društva, kao da su vođeni nevidljivom rukom.

Video: 

Milton Friedman - Olovka

Milton Friedman koristi olovku kao primjer za objašnjenje kako rad slobodnog tržišta promoviše harmoniju i mir u svijetu.

Video: 

Ante Marković - Balkanski Milton Friedman

Kako su propali Sovjetski Savez i SFRJ?  Na isti način koji sada potresa Ameriku i cijeli svijet.  To je klasična lekcija u ekonomiji koja se ponavlja već od Rimskog Carstva.  Evo šta kaže Ante Marković:       

Milton Friedman o Libertarijanizmu

Koji su elementi libertarijanskog pokreta i kako jedan od njegovih najčuvenijih zagovarača Milton Friedman aplicira ista načela na aktuelne probleme u Sjedinjenim Državama i svijetu?

(gledajte ostatala 4 dijela ovog intervjua na RCO64 youtube kanalu)

(potreban volonter prevodioc)

Video: 

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!