You are hereFriedrich Hayek

Friedrich Hayek


Ekonomski Spektrum - ilustracija

Interesantna ilustracija ekonomskog spektruma, oni koji su ga predstavljali nekada i sada.  Napomena: ova ilustracija nema nikakve veze sa tradicionalnim spektrumom ljevice-desnice, već stavlja ulogu vlade u ekonomiji u linearnu skalu od 0% do 100%.

Austrijska škola ekonomije, u kojoj je uloga vlade u ekonomiji minimalna, i koju je nekada predstavljao Friedrich Hayek a danas Ron Paul. 

Put u Ropstvo u Ilustracijama

Put u Ropstvo (The Road to Serfdom) pisca Friedricha Hayeka (dobitnik Nobelove Nagrade za Ekonomske Nauke 1974 godine) je knjiga koja je značajno uticala na političke ideologije Margaret Thatcher i Ronalda Reagana i koncepteTačerizma’ i ‘Reagonomiksa’. Put u Ropstvo je među najuticajnijim i najpopularnijim izlaganjima klasičnog liberalizma / libertarijanizma.
 

Video: 

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!