You are hereO Nama / Šta Vrijednujemo

Šta Vrijednujemo


Individualna Sloboda i Osnovna Prava

Mi smo čvrstog uvjerenja da su svi pojedinci rođeni slobodni, sa određenim neotuđivim slobodama i pravima. Te slobode i prava potiču od čovjekove humanosti, i nijedna vlada nema autoritet da mu ih podari ili oduzme.

 

Svi pojedinci su slobodni da žive svoje živote onako kako oni to žele, da ispolje svoju kreativnost i da se bave svojim vlastitim interesima, sve dok njihove akcije ne narušavaju slobodu drugih pojedinaca da čine isto. Svi pojedinci imaju neotuđivo pravo glasa i izražavanja, okupljanja i združivanja. Svi pojedinci imaju neotuđivo pravo da posjeduju privatno vlasništvo ukoliko to žele i svojim radom mogu da ostvare, da se uključe u ekonomske aktivnosti, i da zadrže plodove svoga rada. Odgovornost za ponašanje pojedinca snosi sam pojedinac.

 

Vladavina Prava

 

Mi vjerujemo u vladavinu zakona i pravdu za sve građane, gdje nijedan pojedinac ili grupa nije iznad zakona. Vlada je tu da nepristrasno i savjesno vrši svoju dodijeljenu dužnost primjene zakona u svrhu zaštite pojedinca, sprovođenja potpisanih ugovora, i posredovanja u sporovima, bez pružanja preferencijalnog tretmana bilo kojim pojedincima ili grupama.

 

Jednakost Mogućnosti

 

Mi odlučno odbacujemo svu diskriminaciju pojedinaca i grupa ljudi na rasnoj, etničkoj, religijskoj, socjalnoj, i seksualnoj bazi. Država mora tretirati sve pojedince na bazi njihovih pojedinačnih vrlina i zasluga. Mi vjerujemo u jednakost na startnoj liniji, gdje svaki pojedinac ima jednake mogućnosti da slijedi vlastite ciljeve. Mi oštro odbacujemo državnu prisilu i oduzimanje plodova individualnog rada od produktivnog dijela društva i davanju onima neproduktivnim, u svrhu stvaranja umjetne jednakosti.

 

Minimalna Vlada

 

Mi smatramo da građani imaju vrhovnu moć i da je država njihov sluga, ovlaštena i povjerena sa ograničenom i iznimno važnom dužnošću zaštite života pojedinca, njegove slobode, i imovine. Mi ne prihvatamo stvarnost današnjice gdje vlada vrši ulogu vladara i gdje su građani njene sluge. Mi smatramo da je velika vlada najveći problem našeg društva, i kao tako podržavamo njeno dramatično smanjenje i vraćanje moći i odgovornosti u ruke pojedinca. Srezana na svoju osnovnu funkciju, minimalna vlada rasplaže minimalnim budžetom, i ovlašteno, odgovorno, efikasno, i transparentno troši dodijeljena sredstva građana, oslanjajući se na slobodno tržiste kada god je to moguće.

 

Slobodno Tržište

 

Mi vjerujemo u sposobnost slobodnog tržišta da potrošaču dostavi najbolje proizvode i usluge, i da su državni monopoli štetni i nepotrebni. U slobodnom tržištu, svo bogatstvo države proizvode obrtnici a ne državni službenici i birokrate. Vlada nema pravo da se miješa u slobodno tržište i ekonomske aktivnosti obrtnika. Podsticaj poduzetnika da stvara profit je od ključne važnosti za rast ekonomije i kreiranje novih radnih mjesta, i stoga njegovo ne sputavanje i ne gušenje od strane države služi interes cijelog društva. Država može i treba podržati slobodno tržište, tako što će se držati po strani i koristiti zakon da kazni prekršioce zakona slobodnog tržišta.

Language/Vaš Jezik

Ostanite u Vezi

Pridružite se Našoj Facebook Grupi Pogledajte Naš YouTube Kanal Pratite nas na Twitteru Naš RSS Feed

Volunteer!!!